Je mag er
zijn op
de Burijn!

Lees meer

Ons onderwijs

Op de Burijn werken we aan een veilige basis waarin we mèt de kinderen werken aan hun totale ontwikkeling zodat ieder kind kan worden wie hij is.

Lees meer

Ons team

Op de Burijn ‘mag je er zijn’. Dat laten onze leerkrachten elke dag merken aan hun leerlingen. Maak kennis met ons team en krijg een nog beter beeld van onze school.

Bekijk ons team
  • Ik ben leescoördinator op school, samen met mijn collega Noël. Ik ben zelf gek op lezen. Lezen ontspant, vergroot je wereld en prikkelt de fantasie, bij oud én jong. We geven er een verdieping aan door het te combineren met wereldoriëntatie en kennisverwerking (begrijpend lezen). We hebben ook het ‘biebteam’, een groepje leerlingen dat als taak heeft onze bibliotheek netjes te houden.

    Leerkracht bovenbouw
    Tessa Beentjes
  • Iedereen die ooit in een groepje gezongen en/of muziek gemaakt heeft, weet het: het zorgt voor sfeer en saamhorigheid. Als cultuurcoördinator ben ik blij dat onze instrumenten steeds meer gebruikt worden. Zelf speel ik gitaar. Het is mooi om te zien hoe verbaasd kinderen zijn als we samen een liedje hebben gespeeld en gezongen. Je ziet ze denken: hebben wij dat gedaan?!

    Leerkracht middenbouw
    Amber Danenberg

Brede school

Als ouder wil je graag voorschoolse en naschoolse opvang combineren met de basisschool. Bij de Burijn is dat op één plek geconcentreerd. Overzichtelijk voor jou, vertrouwd voor je kind.

Lees meer

Praktisch

De Burijn heeft een team van 21 professionals, inclusief directie en ondersteunend personeel. De school telt circa 260 leerlingen.

Meer praktische informatie

Nieuwsgierig?

De Burijn wil ieder kind de aandacht geven die het verdient, zodat hij of zij zich in geborgenheid kan ontwikkelen. Hoe wij dat doen? Kom langs en we laten het u zien. Ook als ouder bent u van harte welkom. Wij leiden u graag rond door onze school.

Aanmelden en contact
Sluiten

Continurooster

De Burijn werkt met een continurooster. Dat betekent dat jouw kind aaneengesloten op school is en hier ook luncht.

Schooltijden

Van maandag tot en met vrijdag 8.30 uur - 14.00 uur

Klachtenregeling

De Burijn hecht aan een veilige schoolomgeving. Mocht je vragen, klachten of twijfels hebben over ongepast gedrag op onze school, dan kun je dat - vertrouwelijk - melden bij onze interne contactpersoon Jolanda Smolenaars. Kijk voor de contactgegevens in onze schoolgids.


In de klachtenregeling van SaKS lees je hoe je een klacht kan indienen.

Social Schools

Via Social Schools communiceren met ouders. Dit is een apart systeem met een app die je op je telefoon kunt installeren. We sturen hierin berichten en voorzien je van alle gewenste informatie. Wanneer je je kind aanmeld krijg je een uitnodiging om je aan te melden hiervoor.

Leerlingenraad

Als je onderwijs geeft aan kinderen, dan moeten kinderen ook zelf een stem hebben in dat onderwijs. De Burijn heeft een leerlingenraad, die meepraat, meedenkt en meebeslist over wat er op school en in de klas gebeurt. Deze raad bestaat uit acht leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8. Zij worden gekozen door hun medescholieren.

Ouderraad

School staat voor meer dan leren alleen, zeker bij de Burijn. We gaan op schoolreisje, dagen elkaar uit tijdens de sportdag en vieren samen feestdagen zoals Pasen, Sinterklaas en Kerstmis. Om het team te helpen met het organiseren van deze activiteiten, is bij ons een ouderraad actief. Deze ouderraad bestaat uit actieve ouders met hart voor de school.

Medezeggenschapsraad

Scholen maken plannen, nemen beslissingen en voeren veranderingen door. De schooldirectie is verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Maar omdat dit beleid direct of indirect invloed heeft op leerkrachten en leerlingen, moet de directie hierover overleggen met de medezeggenschapsraad (MR).

De MR van de Burijn bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie personeelsleden (personeelsgeleding). Zij worden voor een periode van twee jaar gekozen. De Burijn is ook onderdeel van scholenorganisatie SaKS. Schooloverstijgende zaken binnen SaKS worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Onze schoolgids

Alle overige praktische informatie over de Burijn kunt u nalezen in onze schoolgids, die wij jaarlijks publiceren.

.

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie 23-10-2023 t/m 27-10-2023
Kerstvakantie 25-12-2023 t/m 05-01-2024
Voorjaarsvakantie 19-02-2024 t/m 23-02-2024
Pasen 01-04-2024
Meivakantie 29-04-2024 t/m 10-05-2024
Pinksteren 20-05-2024
Zomervakantie 22-07-2024 t/m 30-08-2024Studie- en administratiedagen, de kinderen zijn vrij

Vrijdag 20-10-2023 Dinsdag 02-04-2024
Dinsdag 07-11-2023 Maandag 17-06-2024 t/m vrijdag 21-06-2024 
Woensdag 14-02-2024 Vrijdag 19-07-2024
Maandag 11-03-2024

Sluiten
Sluiten

Continurooster

De Burijn werkt met een continurooster. Dat betekent dat jouw kind aaneengesloten op school is en hier ook luncht.

Schooltijden

Van maandag tot en met vrijdag 8.30 uur - 14.00 uur

Klachtenregeling

De Burijn hecht aan een veilige schoolomgeving. Mocht je vragen, klachten of twijfels hebben over ongepast gedrag op onze school, dan kun je dat - vertrouwelijk - melden bij onze interne contactpersoon Jolanda Smolenaars. Kijk voor de contactgegevens in onze schoolgids.


In de klachtenregeling van SaKS lees je hoe je een klacht kan indienen.

Social Schools

Via Social Schools communiceren met ouders. Dit is een apart systeem met een app die je op je telefoon kunt installeren. We sturen hierin berichten en voorzien je van alle gewenste informatie. Wanneer je je kind aanmeld krijg je een uitnodiging om je aan te melden hiervoor.

Leerlingenraad

Als je onderwijs geeft aan kinderen, dan moeten kinderen ook zelf een stem hebben in dat onderwijs. De Burijn heeft een leerlingenraad, die meepraat, meedenkt en meebeslist over wat er op school en in de klas gebeurt. Deze raad bestaat uit acht leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8. Zij worden gekozen door hun medescholieren.

Ouderraad

School staat voor meer dan leren alleen, zeker bij de Burijn. We gaan op schoolreisje, dagen elkaar uit tijdens de sportdag en vieren samen feestdagen zoals Pasen, Sinterklaas en Kerstmis. Om het team te helpen met het organiseren van deze activiteiten, is bij ons een ouderraad actief. Deze ouderraad bestaat uit actieve ouders met hart voor de school.

Medezeggenschapsraad

Scholen maken plannen, nemen beslissingen en voeren veranderingen door. De schooldirectie is verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Maar omdat dit beleid direct of indirect invloed heeft op leerkrachten en leerlingen, moet de directie hierover overleggen met de medezeggenschapsraad (MR).

De MR van de Burijn bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie personeelsleden (personeelsgeleding). Zij worden voor een periode van twee jaar gekozen. De Burijn is ook onderdeel van scholenorganisatie SaKS. Schooloverstijgende zaken binnen SaKS worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Onze schoolgids

Alle overige praktische informatie over de Burijn kunt u nalezen in onze schoolgids, die wij jaarlijks publiceren.

.

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie 23-10-2023 t/m 27-10-2023
Kerstvakantie 25-12-2023 t/m 05-01-2024
Voorjaarsvakantie 19-02-2024 t/m 23-02-2024
Pasen 01-04-2024
Meivakantie 29-04-2024 t/m 10-05-2024
Pinksteren 20-05-2024
Zomervakantie 22-07-2024 t/m 30-08-2024Studie- en administratiedagen, de kinderen zijn vrij

Vrijdag 20-10-2023 Dinsdag 02-04-2024
Dinsdag 07-11-2023 Maandag 17-06-2024 t/m vrijdag 21-06-2024 
Woensdag 14-02-2024 Vrijdag 19-07-2024
Maandag 11-03-2024


Ik wil graag:
Een rondleiding krijgen
Mijn kind inschrijven


Sluiten

Resultaten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan.