Je mag er
zijn op
de Burijn!

Lees meer

Ons onderwijs

Op de Burijn werken we aan een veilige basis waarin we mèt de kinderen werken aan hun totale ontwikkeling zodat ieder kind kan worden wie hij is.

Lees meer

Ons team

Op de Burijn ‘mag je er zijn’. Dat laten onze leerkrachten elke dag merken aan hun leerlingen. Maak kennis met ons team en krijg een nog beter beeld van onze school.

Bekijk ons team
  • Ik ben leescoördinator op school, samen met mijn collega Noël. Ik ben zelf gek op lezen. Lezen ontspant, vergroot je wereld en prikkelt de fantasie, bij oud én jong. We geven er een verdieping aan door het te combineren met wereldoriëntatie en kennisverwerking (begrijpend lezen). We hebben ook het ‘biebteam’, een groepje leerlingen dat als taak heeft onze bibliotheek netjes te houden.

    Leerkracht bovenbouw
    Tessa Beentjes
  • Iedereen die ooit in een groepje gezongen en/of muziek gemaakt heeft, weet het: het zorgt voor sfeer en saamhorigheid. Als cultuurcoördinator ben ik blij dat onze instrumenten steeds meer gebruikt worden. Zelf speel ik gitaar. Het is mooi om te zien hoe verbaasd kinderen zijn als we samen een liedje hebben gespeeld en gezongen. Je ziet ze denken: hebben wij dat gedaan?!

    Leerkracht middenbouw
    Amber Danenberg

Brede school

Als ouder wil je graag voorschoolse en naschoolse opvang combineren met de basisschool. Bij de Burijn is dat op één plek geconcentreerd. Overzichtelijk voor jou, vertrouwd voor je kind.

Lees meer

Praktisch

De Burijn heeft een team van 21 professionals, inclusief directie en ondersteunend personeel. De school telt circa 260 leerlingen.

Meer praktische informatie

Nieuwsgierig?

De Burijn wil ieder kind de aandacht geven die het verdient, zodat hij of zij zich in geborgenheid kan ontwikkelen. Hoe wij dat doen? Kom langs en we laten het u zien. Ook als ouder bent u van harte welkom. Wij leiden u graag rond door onze school.

Aanmelden en contact
Sluiten

De kracht van de Burijn is de warme uitstraling. Mensen voelen zich welkom als ze hier binnenstappen. Voor ons als team is dat natuurlijk een groot compliment, maar ook een soort van ‘de normaalste zaak van de wereld’. Een warm welkom voor alle leerlingen en voor alle ouders is de basis om met elkaar een prettige sfeer neer te zetten. Een sfeer waarin we elkaar zien, groeten en ontmoeten.

Wij geloven in de kracht van samenwerken en samen verantwoordelijkheid nemen om ieders kwaliteit tot bloei te laten komen. Samen met ouders werken we aan een goede afstemming over de ontwikkelingen van het kind. Vanuit vertrouwen werken we toe naar eigenaarschap waarin kinderen leren dat vallen en opstaan bij het leven hoort, fouten maken mag, omdat je daar weer beter van wordt.

Zelf initiatief nemen, zelf nadenken, naar elkaar luisteren en leren samenwerken zijn belangrijke vaardigheden die je je hele leven zult gebruiken. Het begint met het besef dat kinderen zich blootgeven en open staan voor vorming in houding en gedrag, dat zij gezien worden en zich gewaardeerd voelen. Dat is ook het schoolklimaat dat we nastreven. Een klimaat waarin leerkrachten een persoonlijke band opbouwen met hun kinderen en elk kind ‘erbij hoort’.

Op zo’n school voelen kinderen zich vrij en geborgen om hun eigen talenten te ontplooien en ‘te worden wie zij zijn’. Uiteindelijk geeft dat de kracht en het zelfvertrouwen om nieuwe stapjes in het leven te zetten. En om de lijn die we met elkaar op de Burijn hebben ingezet, door te zetten naar de toekomst.

Niets is cooler dan Kerstmis!


Accepteer de marketing-cookies om de video op deze pagina te bekijken.
Sluiten
Sluiten

De kracht van de Burijn is de warme uitstraling. Mensen voelen zich welkom als ze hier binnenstappen. Voor ons als team is dat natuurlijk een groot compliment, maar ook een soort van ‘de normaalste zaak van de wereld’. Een warm welkom voor alle leerlingen en voor alle ouders is de basis om met elkaar een prettige sfeer neer te zetten. Een sfeer waarin we elkaar zien, groeten en ontmoeten.

Wij geloven in de kracht van samenwerken en samen verantwoordelijkheid nemen om ieders kwaliteit tot bloei te laten komen. Samen met ouders werken we aan een goede afstemming over de ontwikkelingen van het kind. Vanuit vertrouwen werken we toe naar eigenaarschap waarin kinderen leren dat vallen en opstaan bij het leven hoort, fouten maken mag, omdat je daar weer beter van wordt.

Zelf initiatief nemen, zelf nadenken, naar elkaar luisteren en leren samenwerken zijn belangrijke vaardigheden die je je hele leven zult gebruiken. Het begint met het besef dat kinderen zich blootgeven en open staan voor vorming in houding en gedrag, dat zij gezien worden en zich gewaardeerd voelen. Dat is ook het schoolklimaat dat we nastreven. Een klimaat waarin leerkrachten een persoonlijke band opbouwen met hun kinderen en elk kind ‘erbij hoort’.

Op zo’n school voelen kinderen zich vrij en geborgen om hun eigen talenten te ontplooien en ‘te worden wie zij zijn’. Uiteindelijk geeft dat de kracht en het zelfvertrouwen om nieuwe stapjes in het leven te zetten. En om de lijn die we met elkaar op de Burijn hebben ingezet, door te zetten naar de toekomst.

Niets is cooler dan Kerstmis!


Accepteer de marketing-cookies om de video op deze pagina te bekijken.

Ik wil graag:
Een rondleiding krijgen
Mijn kind inschrijven


Sluiten

Resultaten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan.