Je mag er
zijn op
de Burijn!

Lees meer

Ons onderwijs

Op de Burijn werken we aan een veilige basis waarin we mèt de kinderen werken aan hun totale ontwikkeling zodat ieder kind kan worden wie hij is.

Lees meer

Ons team

Op de Burijn ‘mag je er zijn’. Dat laten onze leerkrachten elke dag merken aan hun leerlingen. Maak kennis met ons team en krijg een nog beter beeld van onze school.

Bekijk ons team
  • Ik ben leescoördinator op school, samen met mijn collega Noël. Ik ben zelf gek op lezen. Lezen ontspant, vergroot je wereld en prikkelt de fantasie, bij oud én jong. We geven er een verdieping aan door het te combineren met wereldoriëntatie en kennisverwerking (begrijpend lezen). We hebben ook het ‘biebteam’, een groepje leerlingen dat als taak heeft onze bibliotheek netjes te houden.

    Leerkracht bovenbouw
    Tessa Beentjes
  • Iedereen die ooit in een groepje gezongen en/of muziek gemaakt heeft, weet het: het zorgt voor sfeer en saamhorigheid. Als cultuurcoördinator ben ik blij dat onze instrumenten steeds meer gebruikt worden. Zelf speel ik gitaar. Het is mooi om te zien hoe verbaasd kinderen zijn als we samen een liedje hebben gespeeld en gezongen. Je ziet ze denken: hebben wij dat gedaan?!

    Leerkracht middenbouw
    Amber Danenberg

Brede school

Als ouder wil je graag voorschoolse en naschoolse opvang combineren met de basisschool. Bij de Burijn is dat op één plek geconcentreerd. Overzichtelijk voor jou, vertrouwd voor je kind.

Lees meer

Praktisch

De Burijn heeft een team van 21 professionals, inclusief directie en ondersteunend personeel. De school telt circa 260 leerlingen.

Meer praktische informatie

Nieuwsgierig?

De Burijn wil ieder kind de aandacht geven die het verdient, zodat hij of zij zich in geborgenheid kan ontwikkelen. Hoe wij dat doen? Kom langs en we laten het u zien. Ook als ouder bent u van harte welkom. Wij leiden u graag rond door onze school.

Aanmelden en contact
Sluiten

We willen de kinderen echt leren kennen, hun kwaliteiten, hun karakter. Weten waar ze goed in zijn en wat ze lastig vinden, zodat we ze kunnen helpen om de kwaliteiten te versterken en om te gaan met de uitdagingen waar ze voor staan. Dat gaat zowel over de lesstof als in omgang met elkaar binnen de school. Hoe meer wij als leerkrachten dit van leerlingen kunnen zien, hoe beter we ook de kinderen kunnen ondersteunen in het zichzelf leren kennen.


Ons doel is het versterken van Bewustwording wie ze zelf zijn en wie ze zijn in relatie tot hun klasgenoten en andere leerlingen en leerkrachten. Het zien en erkennen van de verschillen tussen mensen en hoe we vanuit al die verschillen toch samen kunnen werken, leren en spelen.

We willen de kinderen graag een bredere Blik op de Wereld mee geven. Dat doen we vanuit een basis van kennis (taal, rekenen, lezen) en deze kennis toepassen om vaardiger te worden in het omgaan met de wereld om je heen. We zien mogelijkheden om aan de hand van projectmatig(er) werken de samenhang tussen verschillende dingen in de wereld te laten zien en ervaren. Het doel is de maatschappij en de maatschappelijke ontwikkelingen vanuit meerdere posities te leren begrijpen. Als team willen we leren van de ontwikkelingen op andere scholen, door op bezoek te gaan en andersom ook andere teams uit te nodigen bij ons op school. Een ander verhaal kan je eigen blik op jouw wereld weer verrijken!

De Burijn is geen eilandje in een grote oceaan, maar staat midden in een woonwijk. Er is een groot schoolplein voor de school en een grasveld van de wijk waar we gebruik van mogen maken. Onze aandacht gaat uit naar sport en spel. Kinderen leren hierbij enorm veel vaardigheden, zoals samenwerken, elkaar helpen en leiderschap. Deze vaardigheden zien we weer terug in het bewegingsonderwijs gegeven door onze vakdocent. Daarnaast staat de Burijn in een wijk met een aantal andere instellingen (scholen en voorzieningen). Door De Burijn in de Buurt als bron van mogelijkheden te zien, kunnen we zowel iets betekenen voor de buurt, als de buurt iets voor De Burijn. In het schoolgebouw is het kinderdagverblijf Kiddies, peuterspeelzaal `t Rakkertje en ook een openbare basisschool gehuisvest. De Burijn werkt nauw samen met de voor- en naschoolse opvang Kiddies en heeft een samenwerkingsverband met kinderdagverblijf Olke Bolke. Daarnaast hebben we een logopediste bij ons op school die iedere vrijdag aanwezig is.

Bewegend leren

Het is een natuurlijke behoefte van kind en mens om te bewegen. Stilzitten aan een tafel of stoel kan moeilijk zijn voor kinderen. Ze willen samen leren en hebben niet altijd behoefte aan een vaste plek. Ze hebben wel behoefte aan bewegen, want dat geeft energie, activeert. Als we dat als leerkrachten zien, dat leerlingen zo lekker actief zijn, helpt dat ook om weer geconcentreerd te werken wanneer dat nodig is. Zo kunnen we de spanningsboog van concentratie gericht inzetten. Beweging en rust afwisselen is dan effectief.

Inrichting van de ruimte

Natuurlijk helpt een andere inrichting van het klaslokaal met andere meubels ook al voor het kunnen bewegen tijdens de lessen. Fysieke beweging mogelijk maken in het klaslokaal vraagt om een andere inrichting van de ruimte. Minder meubels, andersoortige meubels, meer ruimte om te bewegen. We zouden meer willen aansluiten bij de behoeftes van leerlingen om staand of zittend te kunnen leren of werken. Meer variatie in de werkplekken, zodat de kinderen ook kunnen kiezen welk soort werkplek op dat moment past bij hun behoefte of activiteit. Dat geeft meteen al een goed gevoel voor de leerling, waardoor dat geen afleiding meer hoeft te zijn om tot leren te komen. Kinderen kunnen dan ook eerder met andere leerlingen samenwerken. Zo stimuleren we het van elkaar leren, aansluiten bij diversiteit en vergroten van autonomie en zelfstandigheid. 

Werken op niveau

Alle kinderen zijn verschillend. We zien dat kinderen gedrag laten zien wat hen afhoudt van het leren. Als we kinderen op hun eigen niveau instructie kunnen geven of laten oefenen/werken, kunnen we kinderen gerichter ondersteunen in hun eigen groei. Het hebben van succeservaringen is een belangrijke voorwaarde voor intrinsieke motivatie, voor zowel leerlingen als leerkrachten! We willen graag na een les kunnen zeggen: “Yes, ik heb alle kinderen gezien en ze gegeven wat ze nodig hebben.” Leerlingen willen graag samen werken met andere kinderen. In gesprekken geven ze aan dat ze dat ook met kinderen van gelijk niveau willen doen. Er is dus behoefte aan differentiatie. Wat we tevens signaleren is dat kinderen die boven hun kunnen moeten werken, sneller minder gemotiveerd zijn. Dit geldt ook voor leerlingen die juist meer uitdaging nodig hebben. Door kinderen te groeperen naar instructiebehoeften kunnen zij ook direct aan de slag met de verwerking van de opdrachten. We kunnen dan meer aandacht geven aan alle leerlingen, meer diepgang in het leren en in de leerstof bieden. Kinderen krijgen direct feedback op hun leerproces en kunnen daardoor ook gerichter lastige dingen oefenen. In onze ambitie om leerlingen meer te kunnen uitdagen en te ondersteunen hebben we ook een andere wijze van organiseren ingezet om de groep ‘meerkunners’ te kunnen ondersteunen in de plusklassen.

Sluiten
Sluiten

We willen de kinderen echt leren kennen, hun kwaliteiten, hun karakter. Weten waar ze goed in zijn en wat ze lastig vinden, zodat we ze kunnen helpen om de kwaliteiten te versterken en om te gaan met de uitdagingen waar ze voor staan. Dat gaat zowel over de lesstof als in omgang met elkaar binnen de school. Hoe meer wij als leerkrachten dit van leerlingen kunnen zien, hoe beter we ook de kinderen kunnen ondersteunen in het zichzelf leren kennen.


Ons doel is het versterken van Bewustwording wie ze zelf zijn en wie ze zijn in relatie tot hun klasgenoten en andere leerlingen en leerkrachten. Het zien en erkennen van de verschillen tussen mensen en hoe we vanuit al die verschillen toch samen kunnen werken, leren en spelen.

We willen de kinderen graag een bredere Blik op de Wereld mee geven. Dat doen we vanuit een basis van kennis (taal, rekenen, lezen) en deze kennis toepassen om vaardiger te worden in het omgaan met de wereld om je heen. We zien mogelijkheden om aan de hand van projectmatig(er) werken de samenhang tussen verschillende dingen in de wereld te laten zien en ervaren. Het doel is de maatschappij en de maatschappelijke ontwikkelingen vanuit meerdere posities te leren begrijpen. Als team willen we leren van de ontwikkelingen op andere scholen, door op bezoek te gaan en andersom ook andere teams uit te nodigen bij ons op school. Een ander verhaal kan je eigen blik op jouw wereld weer verrijken!

De Burijn is geen eilandje in een grote oceaan, maar staat midden in een woonwijk. Er is een groot schoolplein voor de school en een grasveld van de wijk waar we gebruik van mogen maken. Onze aandacht gaat uit naar sport en spel. Kinderen leren hierbij enorm veel vaardigheden, zoals samenwerken, elkaar helpen en leiderschap. Deze vaardigheden zien we weer terug in het bewegingsonderwijs gegeven door onze vakdocent. Daarnaast staat de Burijn in een wijk met een aantal andere instellingen (scholen en voorzieningen). Door De Burijn in de Buurt als bron van mogelijkheden te zien, kunnen we zowel iets betekenen voor de buurt, als de buurt iets voor De Burijn. In het schoolgebouw is het kinderdagverblijf Kiddies, peuterspeelzaal `t Rakkertje en ook een openbare basisschool gehuisvest. De Burijn werkt nauw samen met de voor- en naschoolse opvang Kiddies en heeft een samenwerkingsverband met kinderdagverblijf Olke Bolke. Daarnaast hebben we een logopediste bij ons op school die iedere vrijdag aanwezig is.

Bewegend leren

Het is een natuurlijke behoefte van kind en mens om te bewegen. Stilzitten aan een tafel of stoel kan moeilijk zijn voor kinderen. Ze willen samen leren en hebben niet altijd behoefte aan een vaste plek. Ze hebben wel behoefte aan bewegen, want dat geeft energie, activeert. Als we dat als leerkrachten zien, dat leerlingen zo lekker actief zijn, helpt dat ook om weer geconcentreerd te werken wanneer dat nodig is. Zo kunnen we de spanningsboog van concentratie gericht inzetten. Beweging en rust afwisselen is dan effectief.

Inrichting van de ruimte

Natuurlijk helpt een andere inrichting van het klaslokaal met andere meubels ook al voor het kunnen bewegen tijdens de lessen. Fysieke beweging mogelijk maken in het klaslokaal vraagt om een andere inrichting van de ruimte. Minder meubels, andersoortige meubels, meer ruimte om te bewegen. We zouden meer willen aansluiten bij de behoeftes van leerlingen om staand of zittend te kunnen leren of werken. Meer variatie in de werkplekken, zodat de kinderen ook kunnen kiezen welk soort werkplek op dat moment past bij hun behoefte of activiteit. Dat geeft meteen al een goed gevoel voor de leerling, waardoor dat geen afleiding meer hoeft te zijn om tot leren te komen. Kinderen kunnen dan ook eerder met andere leerlingen samenwerken. Zo stimuleren we het van elkaar leren, aansluiten bij diversiteit en vergroten van autonomie en zelfstandigheid. 

Werken op niveau

Alle kinderen zijn verschillend. We zien dat kinderen gedrag laten zien wat hen afhoudt van het leren. Als we kinderen op hun eigen niveau instructie kunnen geven of laten oefenen/werken, kunnen we kinderen gerichter ondersteunen in hun eigen groei. Het hebben van succeservaringen is een belangrijke voorwaarde voor intrinsieke motivatie, voor zowel leerlingen als leerkrachten! We willen graag na een les kunnen zeggen: “Yes, ik heb alle kinderen gezien en ze gegeven wat ze nodig hebben.” Leerlingen willen graag samen werken met andere kinderen. In gesprekken geven ze aan dat ze dat ook met kinderen van gelijk niveau willen doen. Er is dus behoefte aan differentiatie. Wat we tevens signaleren is dat kinderen die boven hun kunnen moeten werken, sneller minder gemotiveerd zijn. Dit geldt ook voor leerlingen die juist meer uitdaging nodig hebben. Door kinderen te groeperen naar instructiebehoeften kunnen zij ook direct aan de slag met de verwerking van de opdrachten. We kunnen dan meer aandacht geven aan alle leerlingen, meer diepgang in het leren en in de leerstof bieden. Kinderen krijgen direct feedback op hun leerproces en kunnen daardoor ook gerichter lastige dingen oefenen. In onze ambitie om leerlingen meer te kunnen uitdagen en te ondersteunen hebben we ook een andere wijze van organiseren ingezet om de groep ‘meerkunners’ te kunnen ondersteunen in de plusklassen.


Ik wil graag:
Een rondleiding krijgen
Mijn kind inschrijven


Sluiten

Resultaten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan.