Bel (072) 5616433 >>

Onderwijs expert

Mijn naam is Aafke PinedoIk werk als consulent bij het Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland. 

Als consulent PPO-NK in Alkmaar Noord, een wijk met 14 scholen, wil ik graag samenwerken met de scholen en ouders en zorg ten behoeve van het welbevinden van de leerling. Kinderen ontwikkelen zich. Ontwikkelen gebeurt elke dag in meer of mindere mate. Een optimale ontwikkeling met de  juiste ondersteuning is mijn doel.

Ieder kind met zijn eigenheid doet er toe. Een integrale aanpak vind ik belangrijk. Thuis wordt een basis gelegd, waar de school op voortborduurt en de omgeving doet er toe.

Soms blokkeert een ontwikkeling en heeft een kind iets specifieks nodig. 

Op jullie school neem ik deel aan de MDO ’s  om te bespreken wat er specifiek nodig is om een stagnerende of anders verlopende ontwikkeling van de leerling, van leerlingen vlot te trekken en/of in kaart te brengen. Ik denk mee, ondersteun de school t.b.v. de leerling, de groep, de school. Via een Topdossier gaan we samen kijken wat er gedaan is en wat er nodig is voor de leerling en leerkracht.

Soms is er een arrangement nodig, dat o.a. uitgevoerd wordt door een leerkracht of onderwijsassistent.

Het SWV zorgt voor de financiële middelen en de school zit op uitvoeringsniveau. Dit arrangement wordt om de 10 weken geëvalueerd met de betrokken partijen.

Een ambulant begeleider kan een observatie doen en tips en adviezengeven aan de leerkracht. Dit wordt met de ouders besproken. De ouders denken actief mee.

Als de ondersteuning van de basisschool niet voldoende is, begeleid ik het proces naar een specifieke vorm van speciaal onderwijs  of speciaal basisonderwijs. Soms is een Onderwijs-Zorggroep nodig.

Als consulent werk in intensief samen met de J&G-coach van de gemeente. Deze is betrokken bij de school en zit bij de MDO ’s. 

De overgang PO naar her VO heeft soms begeleiding nodig, maar ook de overgang van de voorschoolse voorziening naar het PO.

Via gesprekken, een multidisciplinair overleg, met de leerling, ouders, school en de desbetreffende school bespreken wat haalbaar is, de onderwijsbehoeften, voor de leerling om het vervolgonderwijs goed te kunnen doorlopen. Bij de voorschoolse voorziening kijken we vooral naar een passende plek en/of mogelijke ondersteuning op de basisschool.

Mijn werkstijl:

Ik houd van korte lijnen, duidelijke en  concrete afspraken en meetbare doelen.

Samen, iedereen doet er toe,  sparren vind ik van belang voor het ontwikkelproces.

Ik ben gesprekspartner, adviseur, onderzoeker, critical friend, makelaar en schakelaar tussen ouders, scholen en hulpverlening en andere instanties.

 

 

Contact

Katholieke basisschool de Burijn
Stempelmakerstraat 20 
1825 DP  Alkmaar 
Tel: (072) 561 64 33
 
E-mail adres:
de.burijn@saks.nl
 
Facebook:
https://www.facebook.com/deburijn
 
Aanmelden >>