Bel (072) 5616433 >>

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en om mee te doen in de samenleving. Op 1 augustus 2014 ging de wet passend onderwijs in. Deze wet betekent dat de schoolbesturen vanaf dat moment iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek moet bieden.

Ouders melden zelf hun kind aan bij de school van hun keuze. De school heeft dus de taak om een passende onderwijsplek te bieden. Dit kan op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school. Om de diversiteit aan de zorg in kaart te brengen, zijn de scholen verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Dit profiel is bedoeld om aan te geven welke ondersteuning een school kan bieden.

Het team van de Burijn heeft een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld. De medezeggenschapsraad (MR) heeft een positief advies over dit profiel uitgebracht. Wij nodigen u uit om het Schoolondersteuningsprofiel te lezen door onderstaande link te openen.

Link om het Schoolondersteuningsprofiel te openen.

Contact

Katholieke basisschool de Burijn
Stempelmakerstraat 20 
1825 DP  Alkmaar 
Tel: (072) 561 64 33
 
E-mail adres:
de.burijn@saks.nl
 
Facebook:
https://www.facebook.com/deburijn
 
Aanmelden >>