Bel (072) 5616433 >>

Ouderraad


Even voorstellen

De ouderraad, die uit ongeveer 11 leden bestaat, organiseert samen met het team verschillende activiteiten. Daarvoor zijn verschillende commissies samengesteld, zoals een feestcommissie (voor Sinterklaas, Kerst en Pasen), een commissie Goede Doelen, een Sportcommissie, Carnaval en Schoolreiscommssie. Aan de ouders van alle kinderen wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Hiervan worden bovenstaande activiteiten en vieringen georganiseerd en bekostigd.

Voor het overzicht en overige informatie van de ouderbijdrage opent u de volgende link      

Samenstelling:

Leden:               

Vergaderdata:

Van 20.00 uur tot 22.00 uur

  • 12 november 2018
  • 14 januari 2019
  • 4 maart 2019
  • 6 mei 2019
  • 17 juni 2019

Notulen:

De notulen van de vergaderingen van de ouderraad liggen ter inzage op school. 

Contact

Katholieke basisschool de Burijn
Stempelmakerstraat 20 
1825 DP  Alkmaar 
Tel: (072) 561 64 33
 
E-mail adres:
de.burijn@saks.nl
 
Facebook:
https://www.facebook.com/deburijn
 
Aanmelden >>