Bel (072) 5616433 >>

Hoofdluis

Op de Burijn worden de kinderen op hoofluis gecontroleerd. Een groep ouders, het Luizen Opsporings Team, zorgt elke woensdag na een vakantie, langer dan een week, voor de controle. Over de procedure zijn afspraken gemaakt. Tevens verwijzen wij naar de website www.hoofdluis.org. Hier is alle informatie te vinden die noodzakelijk bij hoofdluis.

Link om de procedure te openen

Link om de website www.hoofdluis.org te openen

Home Landelijk Steunpunt Hoofdluis (LSH)

 

Contact

Katholieke basisschool de Burijn
Stempelmakerstraat 20 
1825 DP  Alkmaar 
Tel: (072) 561 64 33
 
E-mail adres:
de.burijn@saks.nl
 
Facebook:
https://www.facebook.com/deburijn
 
Aanmelden >>