Bel (072) 5616433 >>

De medezeggenschapsraad

 

 


 

De M.R. bestaat uit zes leden. Hierin hebben drie personeelsleden en drie ouders zitting. Zij worden gekozen voor een periode van twee jaar, waarna er herverkiezingen mogelijk zijn. Jaarlijks vinden er verkiezingen plaats. De M.R. geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen, die met het beleid van de school en het bestuur , de SAKS, te maken hebben. Hierbij kunt u denken aan de vakantieregeling, het schoolplan, fusie, etc.


De MR 
van het schooljaar 2018-2019 bestaat uit:

Oudergeleding:

 Personeelsgeleding:

 
Vergaderdata:

Van 19:30 uur tot 21:30 uur.

Het bezoeken van een vergadering is mogelijk mits er een aanmelding is gedaan bij de secretaris van de M.R. Pim Buwalda (p.buwalda@saks.nl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Katholieke basisschool de Burijn
Stempelmakerstraat 20 
1825 DP  Alkmaar 
Tel: (072) 561 64 33
 
E-mail adres:
de.burijn@saks.nl
 
Facebook:
https://www.facebook.com/deburijn
 
Aanmelden >>