Bel (072) 5616433 >>

De medezeggenschapsraad

 

 


 

De M.R. bestaat uit zes leden. Hierin hebben drie personeelsleden en drie ouders zitting. Zij worden gekozen voor een periode van twee jaar, waarna er herverkiezingen mogelijk zijn. Jaarlijks vinden er verkiezingen plaats. De M.R. geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen, die met het beleid van de school en het bestuur , de SAKS, te maken hebben. Hierbij kunt u denken aan de vakantieregeling, het schoolplan, fusie, etc. In de school is voor u een inzage-map aanwezig, waarin de actuele gegevens van de M.R. staan. Ook hangt er in de entree een mededelingen bord betreffende de M.R.


De MR 
van het schooljaar 2018-2019 bestaat uit:

Oudergeleding:

 Personeelsgeleding:

 
Vergaderdata:

Van 19:30 uur tot 21:30 uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Katholieke basisschool de Burijn
Stempelmakerstraat 20 
1825 DP  Alkmaar 
Tel: (072) 561 64 33
 
E-mail adres:
de.burijn@saks.nl
 
Facebook:
https://www.facebook.com/deburijn
 
Aanmelden >>