Bel (072) 5616433 >>

Brede school

                    

Kiddies en de Burijn

Kinderdagverblijf Kiddies heeft een samenwerkingsverband met basisschool de Burijn.

De brede school voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar verzorgt voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang, naschoolse opvang en vakantieopvang. Kinderopvang Kiddies vindt u op het schoolplein aansluitend aan het gebouw.Wij streven naar een dienstverlening, waarbij goed onderwijs wordt gecombineerd met een optimale zorg voor uw kind.

De openingstijden van Kiddies zijn: 07.00 tot 18.30 uur.

Bij Kiddies wordt gewerkt met een voorschools taalprogramma -Uk en Puk- aan de hand van verschillende thema's. De Burijn werkt met thema`s vanuit de belevingswereld van de kinderen en daarbij sluiten we ook aan bij een aantal thema`s van Uk en Puk. In de thema`s sluiten de leerlijnen op elkaar aan.

Het aanbod van activiteiten dat wordt gegeven na schooltijd bestaat uit:

E-mail              : info@kiddies.nl

Website           : www.kiddies.nl       

Contact

Katholieke basisschool de Burijn
Stempelmakerstraat 20 
1825 DP  Alkmaar 
Tel: (072) 561 64 33
 
E-mail adres:
de.burijn@saks.nl
 
Facebook:
https://www.facebook.com/deburijn
 
Aanmelden >>